Loading…
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Privacybeleid

CarsaleHW respecteert uw privacy en beschermt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In dit privacy statement lichten wij toe hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: gegevens zoals uw naam, adres en andere gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt. Indien u zich door middel van het daartoe bestemde formulier bij ons aanmeldt, verzoeken wij u ons enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Sommige van deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor statistische en commerciële doeleinden.

Zonder uw toestemming zullen wij deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Beveiliging

CarsaleHW heeft de nodige maatregelen genomen om de informatie die wij verzamelen in onze databank te beschermen en te beveiligen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die naar de browser van uw computer worden verzonden en op uw hard disk worden opgeslagen. Op die wijze kan ons systeem uw browser herkennen waardoor de gebruikersvriendelijkheid van onze website wordt vergroot. Cookies stellen ons eveneens in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en om onze website te verbeteren en aan te passen aan de voorkeuren van de gebruikers. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Ook kunt u bestaande cookies verwijderen. Onze cookies bevatten geen informatie die herleidbaar is naar individuele personen.

Links naar andere websites

Onze website bevat mogelijk links naar websites van derden. CarsaleHW is niet verantwoordelijk voor websites van derden en wij wijzen u er voor de  olledigheid op dat deze websites een ander privacybeleid kunnen hanteren dan CarsaleHW. Onze privacy statement heeft uitsluitend betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze website.

Disclaimer

CarsaleHW besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van gepubliceerde gegevens en informatie (hierna samen genoemd als gegevens). Echter geen garantie kan worden gegeven of belofte worden gedaan dat gegevens vrij zijn van fouten of onjuistheden. CarsaleHW is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van onjuistheden in de gepubliceerde gegevens. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend indicatief (tenzij expliciet het tegendeel blijkt) en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Top